Naše služby

Služby, které firma Brož Lakosilová s.r.o nabízí:

POŽÁRNÍ OCHRANA

 • Zajištění funkce odborně způsobilé osoby v oblasti PO
 • Dokumentace a školení v oblasti PO (vstupní a periodická pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance, odobrná příprava preventivní požární hlídky a preventisty PO…..)
 • Zajištění požárního dozoru nových staveb, včetně zajištění souhlasu HZS s kolaudací staveb
 • Konzultační činnost v oblasti PO
 • Účast při kontrolách státního požárního dozoru (HZS)

BEZPEČNOST PRÁCE

 • Zajištění funkce odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP
 • Dokumentace a školení v oblasti BOZP (vstupní a periodická pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance a specializovaná školení)
 • Konzultační činnost v oblasti BOZP (včetně šetření pracovních úrazů)
 • Účast při kontrolách inspektorátu práce 

REVIZE A PRODEJ POŽÁRNĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 • Prodej, servis a revize přenosných hasicích přístrojů (PHP)  i pojízdných hasicích přístrojů, včetně zajištění tlakových zkoušek
 • Prodej, servis a revize vybavení hydrantů, včetně kontroly funkčnosti hydrantů a tlakových zkoušek hadic
 • Servis a revize suchovodů
 • Kontroly protipožárních uzávěrů  

 Nové PHP, jejich následné revize a dílenské opravy zajišťujeme dlouhodobou spoluprací s jedním z největších výrobců PHP v České republice – HASTEX & HASPR, s.r.o..

Ve spolupráci s dalšími zkušenými odborně způsobilými osobami zajišťujeme:

 • Prověření staveb z hlediska PO a BOZP včetně povolení, schválení, účasti na kolaudacích, autorských dozorů a jednání se zástupci HZS
 • Koordinátora staveb BOZP
 • Revize a opravy protipožárních klapek a souvisejících vzduchotechnických zařízení
 • Revize elektroinstalací a el. nářadí a spotřebičů
 • Revize elektrické požární signalizace (EPS)
 • Revize nouzového osvětlení 
 • Revize čidel CO
 • Revize a čištění komínů (nově od června 2011)
 • Revize hromosvodů
 • Revize tlakových nádob
 • Revize plynových zařízení
 • Revize kotlů
 • Revize požární signalizace

 
 Zákonem dané termíny VŠECH revizí za Vás ohlídáme  a před termínem následující revize Vás budeme kontaktovat, abychom domluvili přesný termín provedení prací.