Požární ochrana

 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Odborná příprava preventisty požární ochrany hasící přístroj
 • Odborná příprava preventivní požární hlídky
 • Začlenění do kategorie činností dle požárního nebezpečí
 • Posouzení požárního nebezpečí 
 • Stanovení organizace PO
 • Vypracování požárního řádu
 • Vypracování požárních poplachových směrnic
 • Vypracování požárního evakuačního plánu
 • Vypracování řádu ohlašovny požáru
 • Zpracování dokumentace zdolávání požáru
 • Pravidelné prohlídky objektů se zápisem zjištěných nedostatků s návrhem na jejich řešení
 • Poradenská činnost ve všech oblastech PO
 • Zajištění funkce externího požárního technika osobou odborně způsobilou
 • Zajistíme zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby
 • Dovedeme Vaši stavbu zdárně ke kolaudaci
 • Vyhotovení energetických štítků budov
 • Aktualizace dokumentace