Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY.​

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

Našim cílem je vytvořit úzkou a dlouhodobou spolupráci s klienty. Není naší ambicí poskytovat korporátní způsob práce, zůstáváme firmou s osobním přístupem ke klientovi.

hlídáme VAŠE termíny

Zákonem dané termíny všech revizí za Vás ohlídáme a před termínem následující revize Vás budeme kontaktovat, abychom domluvili přesný termín provedení prací.

vše pod jednou střechou

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany na jednom místě!

Co je BOZP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka BOZP) je interdisciplinární nebo též mezivědní obor, který lze definovat také jako legislativou stanovená pravidla nebo opatření, která mají při správné realizaci snížit pravděpodobnost poškození zdraví na pracovišti nebo při práci. Do souboru opatření spadají jak technická opatření, tak opatření organizační a výchovná. Jedná se o souhrn opatření, který je stanoven platnou legislativou a zaměstnavatelem.

Co je PO?

Požární ochranou se rozumí souhrn technicko-organizačních opatření, která zabraňují vzniku požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem. Opatření jsou tu pro ochranu osob, zvířat a také majetku v případě, že by došlo k nežádoucímu a neočekávanému požáru. Mají také zamezit jeho šíření se. Jednotlivá opatření vyplývají z požadavků platných předpisů, zákonů a norem v oboru požární bezpečnosti.

Nejčastější otázky

Je to jednoduché o nic se nemusíte starat. My Vám vedeme BOZP a PO (zpracujeme dokumentaci a vše potřebné) a v případě kontroly Vás zastoupíme u OIP, HZS, KHS.

Svou činnost vykonáváme v rámci celé České republiky, nejčastěji však v Praze a Středočeském kraji. Našim cílem je zabezpečovat požadavky kladené na firmy dle příslušného zákona v oblastech BOZP a PO. Našimi klienty jsou firmy, SVJ, bytová družstva, soukromé bytové domy, OSVČ, státní instituce, hotely, školy a zdravotnická zařízení nevyjímaje.

Našim cílem je vytvořit úzkou a dlouhodobou spolupráci s klienty. Není naší ambicí poskytovat korporátní způsob práce, ale zůstáváme firmou s osobním přístupem ke klientovi. Požární ochrana a bezpečnost je našim koníčkem, děláme vše, abychom své partnery ochránili před pracovními úrazy, nemocemi z povolání, jakýmikoliv újmami na zdraví či škodách na věcech.

Majitelé firem mají celou řadu povinností:

– Zpracování dokumentace BOZP, která musí být následně pravidelně aktualizována.
– Nejdůležitější z povinností v oblasti BOZP je vypracování registru rizik, kategorizaci prací.
– Nesmí se opomenout na pravidelné prověrky BOZP, pravidelná školení včetně záznamů.
– Nutností je zajistit pracovnělékařské prohlídky, zajištění osobních ochranných prostředků (OOPP).
– Zabezpečit, aby zaměstnanci nevykonávali žádné zakázané práce, zajistit bezpečnost pro práci žen a mladistvých.

Přese všechno snažení však může dojít k pracovnímu úrazu. Zákonnou povinností je evidovat a hlásit pracovní úrazy.

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí od 6 000 Kč ročně.
V případě velkých firem bude cena tvořená dohodou.

Samozřejmostí je zastupování klientů při kontrolách státních orgánů zdarma, protože si umíme vždy svoji práci obhájit.

V případě dalších otázek nás neváhejte kontaktovat. Kontakt zde.

Naši nejvýznamnější klienti

O Společnosti

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany…

Brož Lakosilová s.r.o.

Sídlo: Zenklova 139/224,
PSČ 182 00, Praha 8 – Kobylisy

IČO: 27595790
DIČ: CZ27595790

Kontakt pro klienty

  • Stanislav Brož
  • (+420) 602 435 813
  • standa@brozlakosilova.cz
  • Běla Lakosilová
  • (+420) 602 663 326
  • bela@brozlakosilova.cz